Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 25.08.1992 Ispravak Pravilnika o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina koji je objavljen u "Narodnim novinama", br. 45 od 20. srpnja 1992. godine. te se daje

ISPRAVAK

Pravilnika o iskaznici osoba ovlaštenih za nadzor predmeta od plemenitih kovina

U tekstu na stražnjoj strani iskaznice ispod riječi "Ovlaštenje" u stavku 1. umjesto riječi "nad predmetima" treba stajati riječ "predmeta".

Klasa: 023-01/92-01/02,

Urbroj: 533-04-92-2

Zagreb, 7. kolovoz 1992.

Direktor

Aleksandar Čaklović, dipl. inž. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.