Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju hao republički zakoni i članka 3. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. kolovoza 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena osnovnih naftnih derivata

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s prosječnim povećanjem cijena osnovnih naftnih derivata (ulja za loženje lako i specijalno; srednja i teška lož ula, primarni benzin. mlazno gorivo, tekući naftni plin, bitumen i bazno ulje) za 37%, s primjenom od 1. rujna 1992. godine.

II.

Generalni direktor INE uskladit će Odluku o novim prodajnim cijenama naftnih derivata koje podliježu suglasnosti Vlade Republike Hrvatske od 31. srpnja 1992. godine s odredbama točke I. ove odluke i dostaviti je Ministarstvu trgovine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/92-01/04

Urbroj: 5030105-92-10

Zagreb, 10. kolovoza 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.