Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Odluka o dopunama Odluke o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. točke 2. i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91 i 29/92), i članka 2. Zakona o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Službeni list", br. 28/75, 54/86 i 73/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. kolovoza 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o dopunama Odluke o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

I.

U Odluci o obvezi stavljanja u promet odredenih količina brašna i kruha tipa 850 ("Narodne novine", br. 37/92) u točki IV. dodaje se novi stavak koji glasi: "Cijena brašna formirana na način iz stavka 1. ove točke može se od 12. kolovoza 1992. godine povećati za najviše 25 hrvatskih dinara, bez troškova ambalaže."

II.

U točki V. Odluke iza stavka 1. dodaje se novi stavak koji glasi: "Cijene kruha formirane na način iz stavka 1. ove točke mogu se od 12. kolovoza 1992. godine povećati za najviše 30 hrvatskih dinara". Stavak 2. ove točke postaje stavak 3.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama",

Klasa: 307-04/92-01/08

Urbroj: 5030105-92-3

Zagreb. 10. kolovoza 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.