Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Pravilnik o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni jedinstvenog-mjeničnog blanketa Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85. 41/90, 47/90 i 53A/91), rad. izvršenja Zakona o mjenici ("Službeni list FNRJ", br.104/46, "Službeni list SFRJ", br.12/65, 50/71 i 52/73 i "Narodne novine", br. 53/91), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni jedinstvenog -mjeničnog blanketa Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se izdavanje, tiskanje, distribucija, povlačenje iz upotrebe, zamjena i maloprodaja jedinstvenog mjeničnog blanketa Republike Hrvatske.

Članak 2.

Jedinstveni mjenični blanket Republike Hrvatske tiskat će se na specijalnom bijelom papiru s ugradenim filigranom. Dimenzije jedinstvenog mjenićnog blanketa zajedno s bijelim rubum jesu 240 mm x 95 mm.

Članak 3.

Jedinstveni mjenični blanket izgleda ovako:

1) tekst je tiskan smeđom bojom na linijskoj podlozi koja je otisnuta u sivom tonu. Po čitavoj površini u valovitom kretanju otisnut je natpis "REPUBLIKA HRVATSKA",

2) u sredini mjenićnog dijela blanketa nalazi se grb Republike Hrvatske,

3) u lijevom dijelu mjeničnog blanketa nalazi se grb Republike Hrvatske iznad kojeg je otisnut natpis "REPUBLIKA HRVATSKA". Uz lijevi rub mjeničnog blanketa otisnut je natpis "PRIHVAČAMO".

Članak 4.

Jedinstvene mjenične blankete tiska i pušta u upotrebu Ministarstvo financija Republike Hrvatske a distribuira Narodna banka Hrvatske putem Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske. Za pokriće troškova distribucije jedinstvenih mjeničnih blanketa Narodnoj banci Hrvatske pripada naknada. Ministarstvo financija Republike Hrvatske sklopit će ugovor s Narodnom bankom Hrvatske kojim će regulirati tiskanje, puštanje u upotrebu i distribuciju jedinstvenih mjenićnih blanketa i naknadu iz stavka 2. ovog članka.

Članak 5.

Prodaja, zamjena i povlačenje iz upotrebe jedinstvenih mjeničnih blanketa Republike Hrvatske povjerava se Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske o ćemu će ona sklopiti ugovor s Narodnom bankom Hrvatske u skladu s ugovorom iz članka 4. ovog pravilnika. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske može prodavati jedinstvene mjenične blankete Republike Hrvatske poduzećima i drugim pravnim osobama registriranim za prodaju taksenih odnosno poreznih vrijednosnica te nadležnim organima općine kojima za obavljanje tih poslova pripada provizija od 8% od prodajne cijene utvrđene za mjenični blanket.

Članak 6.

Prodajnu cijenu za jedinstveni mjenićni blanket Republike Hrvatske utvrđuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Članak 7.

Jedinstveni mjenični blanketi Republike Hrvatske koji su oštećeni odnosno neupotrebljivi mogu se zamijeniti novim blanketima kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 451-01/92-01/36

Urbroj: 513-07/92-1

Zagreb, 4. kolovoza 1992.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.