Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Pravilnik o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih akola u 1992/93. školskoj godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine", broj 19/92) ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih akola u 1992/93. školskoj godini

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuje početak i završetak školske godine, nastave, obrazovnih razdoblja i odmora učenika u srednjim školama u 1992/93. školskoj godini.

Članak 2.

Školska godina poćinje 1. rujna 1992. a završava 31. kolovoza 1993. godine.

Članak 3.

Nastava u srednjim školama u 1992/93. školskoj godini poćinje 14. rujna 1992. godine i završava 20. lipnja 1993. godine. Nastava se organizira u tri obrazovna razdoblja i to:

- prvo obrazovno razdoblje traje od 14. rujna do 23. prosinca 1992. godine;

- drugo obrazovno razdoblje traje od 11. siječnja do 2. travnja 1993. godine;

- treće obrazovno razdoblje traje od 13. travnja do 19. lipnja 1993. godine, a za završene razrede do 28. svibnja 1993. godine.

Organ uprave nadležan za poslove školstva općine odnosno grada Zagreba može svojom odlukom utvrditi trajanje obrazovnih razdoblja izvan rokova utvrđenih u stavku 2. ovoga članka uslijed otežanih uvjeta rada i drugih opravdanih razloga uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa.

Članak 4.

Planiranje nastave za razrede koji ne završavaju obrazovni program obavlja se na osnovi 35 nastavnih tjedana, a za završne razrede na temelju 32 nastavna tjedna. Nastava se organizira u petodnevnom ili šestodnevnom radnom tjednu što se utvrđuje godišnjim planom i programom škole, a u posebnim i spornim slučajevima odluku donosi organ uprave nadležan za poslove školstva općine odnosno grada Zagreba uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa.

Članak 5.

Učenički odmori planiraju se u školskoj godini i traju najmanje 45 radnih dana u skladu sa Zakonom i godišnjim planom i programom rada škole.

Članak 6.

Učenički domovi dužni su svoj godišnji plan i program rada uskladiti s odredbama ovoga pravilnika i potrebama učenika.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/92-01-737

Urbroj: 532-022/2-92-01

Zagreb, 1. srpnja 1992.

Ministar

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r