Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 11.08.1992 Rješenje o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 3. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti zdravstva koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 64. Zakona o stavljanju lijekova u promet ("Narodne riovine", broj 53/91), miništar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

RJEŠENJE

o visini troškova postupka za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini

I.

Utvrđuje se visina troškova postupka u svezi s izdavanjem odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka i pomoćnog ljekovitog sredstva za uporabu u veterini, u iznosu: 1. za gotovi lijek 50.000 HRD

2. za pomoćno ljekovito sredstvo 40.000 HRD

3. za obnovu odobrenja:

- za gotovi lijek 25.000 HRD

- za pomoćno ljekovito sredstvo 20.000 HRD

4. za uvoz gotovih lijekova radi stavljanja u promet 20.000 HRD

5. za stavljanje u promet određene količine gotovog lijeka prema odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o stavljanju lijekova u promet 10.000 HRD

II.

Troškove postupka iz točke I. podtočke 1. do 5. ovog rješenja snosi proizvodač odnosno uvoznik lijeka i uplaćuju se na poseban račun pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za zdravstvenu zaštitu životinja.

III.

Ovo se rješenje primjenjuje od 29. lipnja 1992, i objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/92-01/480

Urbroj: 525-06-92-1

Zagreb, 29. lipnja 1992.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dlpl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.