Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 04.08.1992 Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", roj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92) i članka 19. Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", broj 43/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 4. kolovoza 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija

Daje se suglasnost na Statut Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija, koji je Upravni odbor Javnog poduzeća Hrvatska radio-televizija donio na sjednici 30. srpnja 1992. godine.

Klasa: 612-12/92-01/04

Urbroj : 5030104-92-3

Zagreb, 4. kolovoza 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.