Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 04.08.1992 Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine". br. 26/83. 5/86, 42/87, 34/89, 57/88, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalitlskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. srpnja 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. svibnja 1992.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje su ostvarene do 31. prosinca 1991, a koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 5,50% prema Odluci o uskladivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine". broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92). od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine". broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11,4% prema Odluci o usklađivanju naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92) povećavaju se od 1. svibnja 1992. za 16%.

2. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske koje su ostvarene 1. siječnja 1992. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s prevom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. sijećnja 1992. ("Narodne novine". broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. za 11.4% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92) povečavaju se od 1. svibnja 1892. za 16%.

3. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju koje osigurava i isplaćuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske koje su ostvarene 1. svibnja 1992. ili poslije toga dana i koje nisu povećane za 17.15%.14,58%, 8,88% i 11,4% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 89,441%.

4. Kao osnovica za povećanje naknada prema točki 1. i 2. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. svibnja 1992. a kao osnovica za povečanje naknada prema točki 3. služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na naknadu.

5. Povećanje naknade iz toćke 1, 2. i 3. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1992.

Klasa: 142-13/92-01/2561

Urbroj: 342-99-01/92

Zagreb, 28. srpnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepen Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.