Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 04.08.1992 Odluka o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih bolesti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92) i odredbi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 48/91), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 7. sjednici održanoj 24. srpnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih bolesti

I.

Utvrđuje se broj bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih bolesti po djelatnostima na 1.000 stanovnika kako slijedi:

1. Psihijatrija 0,70

2. Medicinska rehabilitacija i fizikalna medicina 0,88

3. Gerijatrija 0,40 Ukupno 1,88

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 0254/82-01/49

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 24. srpnja 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sc. Mate Ljubičič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.