Zakoni i propisi - Pravni savjeti 49 04.08.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih uIaganja u zdravstvenim djeIatnostima Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe Članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine" br. 48/90),_ Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 7. sjednici održanoj 24. srpnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih uIaganja u zdravstvenim djeIatnostima Republike Hrvatske

I.

U Odluci o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim djelatnostima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Odluka o obustavi investicijskih ulaganja) ("Narodne novine" br. 70/91) u točki II. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "te na investicijska ulaganja za potrebe hitnih intervencija prema posebnoj odluci ministra zdravstva Republike Hrvatske i direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske.

II.

U točki III. Odluke o obustavi investicijskih ulaganja, u stavci 23. na kraju teksta briše se točka, upisuje zarez i dodaje tekst: "kao i obračunata sredstva za amortizaciju prema minimalnim zakonskim stopama u organizacijama zdravstva."

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/47

Urbroj: 338-24-92- I

Zagreb, 24. srpnja 1992.

predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sc. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.