Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 Odluka o dopuni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekučim računima građana u dinarima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 23 stavka 5 i članka 67. stavka 1. točke 8) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 30. srpnja 1992. godine donio je

ODLUKU

o dopuni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekučim računima građana u dinarima

I.

U Odluci o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekučim računima građana u dinarima ("Narodne novine" br. 61/91, 41/92) u točki I iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Izuzetno od odredbi točke I. ove Odluke, Narodna banka Hrvatske odobravat će Ljubljanskoj banci, d.d. Glavnoj filijali Zagreb poseban kredit po štednim ulozima i tekučim računima građana u dinarima, a najkasnije do 30. rujna 1992. godine".

II.

Točka 5. briše se. Dosadašnje točke 6. i 7. postaju točke 5. i 6.

III.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od objave u "Narodnim novinama".

O. br. 48/92.

Zagreb, 30. srpnja 1992. g

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.