Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992. Odluka o izmjeni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 6. Uredbe o načinu održavanja likvidnosti i u plaćanjimaprema inozemstvu ("Narodne novine" br. 24/92, 32/92 i 38/92)i članka 28. i 67. pod 4) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodnenovine" br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici odrianoj30. srpnja 1992. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banciHrvatske po osnovi otkupljenog efektivnog stranog novca po mjenjačkim poslovimai po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

I.

U toč. I stavak 1. pod 1) i 2) Odluke o prodaji deviza Narodnoj banciHrvatske po osnovi otkupljenog stranog novca po mjenjačkim poslovima ipo osnovi otkupa deviza od domačih i stranih fizičkih osoba ("Narodnenovine" br. 26/92 i 33/92) postotak "25%" mijenja se i glasi:"35%".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 51/92

Zagreb; 30. srpnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">