Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 DOPUNU OBVEZATNIH UPUTA br. VIII.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92) i članka 31. stavka 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92 i 27/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

DOPUNU OBVEZATNIH UPUTA br. VIII.

U Obvezatnim uputama broj VIII. od 4. srpnja 1992. godine toćka 11. dopunjuje se tako da se iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

Uvjerenje iz stavka 1. ove točke izdaje i potpisuje osoba koja je statutom ovlaštena za zastupanje političke stranke i koja je za to upisana u registru koji vodi Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Klasa: 013-03/82-01 /05

Urbroj: 56605-92-62/3

Zagreb: 29. srpnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.