Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 6. točka 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. srpnja 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1991. i koje su povećane za 5,50% od 1. sijećnja 1992, prema Odluci o usklađivanju mirovine od 1. siječnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 16/92), za 14,58% od 1. veljaće 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljaće 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88% od 1. ožujka 1992. prema odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 33/92) povećavaju se od 1. travnja 1992. za 11,4%.

2. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. sijećnja 1992. ili poslije tog dana i koje su povećane od 1. sijećnja 1992. za 17,51% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 16/92), za 14,58% od 1. veljaće 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88% od 1. ožujka 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovlna od 1. ožujka 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 33/92) povećavaju se od 1. travnja 1992. za 11,4%.

3. Mirovine korisnika mirovine, koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. travnja 1992. ili poslije tog dana i koje nisu povećane za 17,51%, 14,58% i za 8,88%, povečavaju se od dana ostvarivanja prava za 63,311%

4. Privremene mirovine, određene prema propisima Zakona o privremenoj mirovini jugoslavenskih državljana koji su stekli pravo kod inozemnog nosioca socijalnog osiguranja, usklađuju se prema toćki 1. ove odluke. Tako povećana mirovina ne može biti veća od granične svote najnižega mirovinskog primanja.

5. Kao osnovica za povečanje mirovine prema toč.1. i 2. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. travnja 1992., a kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 3. uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

6. Usklađivanje mirovine prema ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

7. Najviša starosna i invalidska mirovina od 1. travnja 1992. iznosi 44.669. - HRD.

8. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992.

Klasa: 140-13/92-01/2559

Urbroj: 341-99-01 /92

Zagreb, 28. srpnja 1992.

predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.