Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja. 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. srpnja 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. travnja. 1992.

1. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52: stavak 1. toč. 1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplačuje Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene do 1. siječnja 1992. i koje su povečane 5,50 prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada ošobnog dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), od 1. veljaće 1992. za 14,58% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciji ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88% prema odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92) povećavaju se od 1. travnja 1992. za 11,4%.

2. Naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje (članak 52. stavak 1. toč.1. i 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju) koje osigurava i isplaćuje Republićki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, koje su ostvarene 1. sijećnja 1992. ili poslije toga dana i koje su povećane od 1. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), od 1. veljače 1992. za 14,58%, prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88% od 1. ožujka 1992. prema Odluci o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92) povećavaju se od 1. travnja 1992. za 11,4%.

3. Naknade osobnoga dohotka iz točke 2. ove odluke ostvarene 1. travnja 1992. ili poslije toga dana a koje nisu povećane za 17,51%, 14,58% i 8,88%, povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 63,311%.

4. Kao osnovica za povećanje naknada prema toč. 1. i 2. ove odluke služi svota naknade koja je invalidu rada pripadala na dan 1. travnja 1992., a kao osnovica za povećanje naknada prema točki 3. uzima se svota naknade koja je invalidu rada pripadala, odnosno pripada, na dan ostvarivanja prava na naknadu.

5. Povećanje naknada iz toč.1, 2. i 3. ove odluke obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. ·

Klasa: 140-13/92-01/2559

Urbroj: 341-99-01 /92

Zagreb, 28. srpnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.