Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. srpnja 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992.

1. Novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene do 1. travnja 1992, koje su određene od osnovice koja iznosi 2.050. - HRD i povećane su od 1. siječnja 1992. za 17,51% prema Odluci o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje i usklađivanjem novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 15/92), od 1. veljače 1992. za 14,58%, prema Odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992.("Narodne novine", broj 25/92), od 1. ožujka 1992. za 8,88%, prema odluci o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92) povećavaju se od 1. travnja 1992. za 11,4%.

2. Novčane naknade za tjelesno oštečenje ostvarene od 1. travnja 1992. i poslije toga dana, a koje nisu povećane za 17,51%, 14.58% i 8,88% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 63,311%.

3. Kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 1. ove odluke služi švota novčane naknade koja je koisniku pripadala na dan 1. travnja 1992, a kao osnovica za usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje prema točki 2. ove odluke služi svota novčane naknade određena od osnovice za određivanje novčanih naknada koja je na dan 1. siječnja 1992. iznosila 2.050. - HRD.

4. Usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštečenje, prema toč. 1. i 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

5. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primijenjuje se od 1. travnja 1992.

Klasa: 140-13/92-01/2559

Urbroj : 341-99-01/92

Zagreb, 28. srpnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.