Zakoni i propisi - Pravni savjeti 48 01.08.1992 Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. kolovoza 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na osnovi članka 46. Zakona a doplatku za djecu ("Narodne novine", br. 44/77, 52/85, 8/90 i 40/90) i članka 6. točka 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 28. srpnja 1992. donosi

ODLUKU

o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. kolovoza 1992.

1. Zbog osjetnog povečanja cijena osnovnih proizvoda osobne potrošnje tijekom godine 1992. svote doplatka za djecu utvrđene Odlukom o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1992. ("Narodne novine", broj 16/92 u daljnjem tekstu: Odluka iz 1992.), povečavaju se od 1. kolovoza 1992. za 80%.

2. Svote doplatka za djecu iz točke 3. Odluke iz 1992. povećane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 3.890.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 2.283.- HRD po članu kućanstva mjesećno;

b) 2.365.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 2.283.- HRD do 2.893.- HRD po članu kućanstva mjesečno;

c) 2.111.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 2.893.- HRD do

3.512.- HRD po članu kućanstva mjesečno.

Ako korisnik osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja ostvaruje i druge prihode (članak 39. stavak 2. Zakona o doplatku za djecu - u daljnjem tekstu: Zakon), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smanjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 2:111.- HRD po djetetu.

3. Svote doplatka za djecu iz točke 4. Odluke iz 1992. povečane u smislu točke 1. ove odluke iznose:

a) 5.674.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi do 2.970.- HRD po članu kućanstva mjesečno;

b) 3.306.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 2.970.- do 3.722.- HRD po članu kučanstva mjesečno;

c) 2.909.- HRD po djetetu, ako prihod ostvaren po osnovi zaposlenja iznosi preko 3.722.- HRD do 4.891.- HRD po članu kućanstva mjesećno.

Ako korisnik, osim prihoda ostvarenih po osnovi zaposlenja, ostvaruje i druge prihode (članak 42. stavak 2. Zakona), usklađena puna svota doplatka za djecu, od koje se određuje doplatak u smsnjenoj svoti (članak 43. Zakona), iznosi 2.909.- HRD po djetetu.

4. Iznimno usklađivanje doplatka za djecu sadašnjim korisnicima obavit će, prema ovoj odluci, podrućne službe Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, po službenoj dutnosti bez donošenja rješenja u skladu sa Zakonom.

5. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. kolovoza 1992.

Klasa:142-13/921 /2561

Urbroj: 342-99-01 /92

Zagreb, 28. srpnja 1992.

predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda

mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.