Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 OBVEZATNE UPUTE br. XIII.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 22. stavak 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92) i članka 31. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92 i 27/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE br. XIII.

Način glasovanja nepismenih osoba, osoba s tjelesnom manom, te osoba koje se nalaze u bolnici, invalidnih, bolesnih i nepokretnih osoba

1. Glasovanje se vrši osobno što znači da nitko ne može glasovati preko druge osobe. Izuzetno birači koji zbog kakve tjelesne mane (slijepe osobe, osobe bez ruku i slično) ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao glasovati osobno može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju zaokružiti redni broj ispred imena kandidata za kojega birač glasuje odnosno redni broj ispred liste za koju takav birač glasuje.

2. Kada birač nije u mogućnosti da glasuje na biračkom mjestu (jer se nalazi u bolnici, bolestan kod kuće, jer je invalidna ili nepokretna osoba i sl.) ako izrazi želju da glasuje obavijestit će o tome birački odbor koji će mu omogućiti glasovanje. U tu svrhu predsjednik biračkog odbora odredit će dva člana ili zamjenike članova koji će doći na mjesto gdje se birač nalazi i omogućiti mu tajno glasovanje. Pri tome sam birač stavit će glasački listić u omotnicu - kuvertu i zatvoriti je u prisutnosti članova komisije, koji će je kad dode na biračko mjesto potom ubaciti u odgovarajuču glasačku kutiju. U tu svrhu na omotnici - kuverti upisat će se oznaka da se glasovalo za "predsjednika Republike", za "jednog zastupnika u određenoj izbornoj jedinici", odnosno oznaka "za državnu listu". Posebno se naglašava da će se glasovanje na opisani način obaviti samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kad je biračkom odboru u tom pravcu pravovremeno izrazio svoju želju da glasuje.

3. Glasovanje osoba iz točke 1. i 2. ovih Uputa posebno će se iskazati u zapisniku o radu biračkog odbora (posebno u zapisniku o radu biračkog odbora za izbor predsjednika Republike, u zapisniku o radu biračkog odbora za izbor jednog zastupnika, odnosno u zapisniku u radu biračkog odbora za državne liste).

Klasa: 013-03/92-01/05

Urbroj: 56805-92-304

Zagreb, 27. srpnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.