Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-224/1992. od 28. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 28. srpnja 1992. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbija se prijedlog Hrvatske narodne stranke za izdavanjem priopćenja za javnost o izbornoj promičbi.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Hrvatska narodna stranka podnijela je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za izdavanjem priopčenja za javnost o izbornoj promičbi. U prijedlogu navodi da se ta i druge oporbene stranke u izbornoj promičbi preko sredstava javnog priopćavanja posebno Hrvatske televizije, stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na vladajuču stranku i predsjednika Republike, koji je također jedan od kandidata za predsjednika Republike u raspisanim izborima. To po njihovom mišljenju posebno dolazi do izražaja kada se istovremeno putem HTV-a prezentiraju kandidati za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske i kandidat za predsjednika Republike od strane stranke na vlasti u obavljanju državničkih funkcija, a naknadno, u posebnom bloku, ponovno se isti kandidati prezentiraju u funkciji izborne promičbe. Na taj se način dovode u pitanje odredbe članka 13. i 14. Zakona o izboru presjednika Republike ("Narodne novine", broj 22/92) i Članaka 18. i 19. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92). Navode, da su se sa zahtjevom za izdavanrem priopćenja za javnost obratili Izbornoj komisiji Republike Hrvatske, koja, međutim, njihovom zahtjevu nije udovoljila. Prijedlog nije osnovan. Prema članku 22. točka 6. Zakona o izboru predsjednika Republike i članku 31. točka 7. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republihe Hrvatske, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta svih kandidata za predsjednika Republike i kandidata za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske, Izborna komisija Republike Hrvatske dužna je nadzirati pravilnost izborne promičbe u skladu sa zakonom: Izborna je komisija Republike Hrvatske, dakle, nadležna nadzirati ostvarivanje odredaba članaka 13. i 14. Zakona o izboru predsjednika Republike te odredaba članaka 18. i 19: Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. U skladu s tim Izborna komisija Republike Hrvatske je dopisom broj: Klasa: 013-03/92-01/05 Urbroj: 56805-92-279 od 25. srpnja 1992. godine, obavijestila Hrvatsku narodna stranku da nema osnove za izdavanjem predmetnog javnog priopćenja u smislu zahtjeva HNS-a, budući temeljem Zakona o izboru predsjednika Republike i Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske nema ovlasti kontrolirati ni u postupku izbora izvršavanje državničkih obaveza pojedinih državnih djelatnika te utjecati na bilo kakvo utvrđivanje rasporeda u obavljanju pojedinih državničkih aktivnosti, pa i u slučaju kada su ti djelatnici izborni kandidati za predsjednika Republike i za Sabor Republike Hrvatske. Ustavni sud Republike Hrvatske polazeći od Ustava Republike Hrvatske i navedenih izbornih zakona ne nalazi da bi nastup pojedinih državnih djelatnika u obavljanju njihove državničke aktivnosti putem HTV-a i drugih sredstava javnog priopćavanja doveo u pitanje spomenute odredbe zakona o osiguravanju jednakih uvjeta svim kandidatima u izbornoj promičbi, te je u skIadu s tim prijedlog Hrvatske narodne stranke odbio kao neosnovan Odluku o objavljivanju ovog rješenja u "Narodnim novinama" temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 13/1991.)

Broj : U-VII-224/ 1992.

Zagreb, 28. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.