Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 31.07.1992 Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

OBJAVA

o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na temelju članka 8. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88 i 28/92), objavljuje da su u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena upisani dorađivači:

10. "Agrariacoop" poduzeće za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu s p.o., Zagreb. s pravom dorade poljoprivrednog sjemena; strnih žitarica i industrijskog bilja kategorije elita, original. I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibriudi; krmnog i povrtnog bilja, ljekovitog i aromatičnog bilja i cvijeća - svih kategorija poljoprivrednog sjemena;

11. Poljoprivredni centar Hrvatske. s p.o., Zagreb, s pravom dorade poljoprivrednog sjemena: strnih žitarica kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - samooplodne linije. jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi i industrijskog, krmnog, ljekovitog i aromatičnog bilja, povrća i cvijeća - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija;

12. "Podravsko gospodarstvo" poljoprivreda i trgovina, d.o.o., Koprivnica, s pravom dorade poljoprivrednog sjemena: pšenice. ječma, raži. zobi, heljde, bar i prosa - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki. dvostruki i trostruki hibridi; suncokreta, soje, uljane repice, konoplje i stočne repe kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; uljane ogrštice, uljane rotkve, crvene i bijele djeteline, lucene, inkarnatke, ljulja, grahorice, klupčaste oštrice, mačjeg i lisičjeg repka, livadne vlasulje, postrne repe, stočne mrkve, stočnog kelja i korabe - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno sjeme: povrća - elita. original, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno sjeme; cvijeća, lukovica cvijeća, Ijekovitog i aromatičnog bilja;

13. Duhanski institut Zagreb. s pravom dorade poljoprivrednog sjemena duhana - kategorije elitno sjeme i sjeme samooplodnih linija, original i sjeme jednostrukih hibrida;

14. "Oranica" sjemensko poduzeće s p.o., Osijek, s pravom dorade poljoprivrednog sjemena: strnih žitarica kategorije elita, original. I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; industrijsko bilja - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; povrća. jeća i krmnog bilja - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno;

15. Poduzeće za proizvodnju, doradu i promet sjemena "Sjeme Slavonija" s p.o., Vinkovci, s pravom dorade poljoprivrednog sjemena: strnih žitarica - kategorije elita. original. I. i II. sortna reprodukeija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; soje. suncokreta i uljane repice - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; povrtnog i krmnog bilja - kategorije elita. originel, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno;

16. Poljoprivredno-industrijki kombinat "Đakovo" društveno poduzeće s p.o, Đakovo, s pravom dorade poljoprivrednog sortnog sjemena: pšenice, jećma, raži i zobi kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - samooplodnih linija, jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; suncokreta; soje, uljane repice, uljane rotkvice, konoplje. lucerne, crvene djeteline. trava i povrtnog bilja

- kategorije original, I. i II. sortna reprodukcija;

17. IPK Osijek Društveno poduzeće "Žitar". Donji Miholjac. s pravom obavljanja dorade poljoprivrednog sjemena: pšenice, ječma, soje, uljane repice, lana i konoplje - kategorije elita. original. I. i II. sortna reprodukcija;

18. Poduzeće Ratarstvo - Dorada "Hercegovac", Hercegovac. s pravom dorade poljoprivrednog sjemena: pšenice, ječma, raži, zobi, prosa i heljde - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija; kukuruza - kategorije jednostruki, dvostruki i trostruki hibridi; soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe. duhana - kategorije elita. original, I. i II. sortna reprodukcija; krumpira, graha i ostalog povrća. djeteline. grahorice. lucerne. lupine, stoćnog boba i stočnog graška i trava - kategorije elita. original. I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno.

19. Poljoprivredna zadruga "Brod Moravice", Brod Moravice. s pravom dorade poljoprivrednog sjemena krumpira - kategorije elita, original, I. i II. sortna reprodukcija i proizvodno sjeme.

Klasa: 320-11/92-01/78

Urbroj: 525-02-92-1

Zagreb, 17. srpnja 1992.

Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.