Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o stručnom ispitu za inspektora rada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90, 8/91, 14/91. 53A/91 i 9/92) i članka 15. stavak 2. Zakona o inspekciji rada ("Narodne novine", broj 9/83,17/86 i 9/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Uredbe o stručnom ispitu za inspektora rada

Članak 1.

U članku 3. stavak 2. točke 1. Uredbe o stručnom ispitu za inspektora rada ("Narodne novine", broj 15/84) riječi: "Društveno-političko uređenje SFRJ" zamjenjuju se riječima "Ustrojstvo državne vlasti".

Članak 2.

U članku 4. točka 1. mijenja se i glasi: 1. Predmet "Ustrojstvo državne vlasti" obuhvaća gradivo

- izvorišne osnove

- temeljne odredbe o ustrojstvu države

- temeljne slobode i prava čovjeka i građanina - ustrojstvo vlasti

- ustavno sudovanje

- ustrojstvo lokalne samouprave i uprave

- međunarodni odnosi.

U točki. 2. alinea 2. riječi: "u općini: zajednici općina i Republici" brišu se. Alinea 3. briše se. U alinei 5. brišu se riječi: "u društveno-političkim zajednicama". U alinei 8. riječ: "samoupravna" i riječi: "u radnim zajednicama" brišu se. U točki 4. alinea 1., 2., 3., 4. i 5. riječi: "u udruženom radu" brišu se. Alinea 6. briše se. U Alinei 7. riječi: "u radnim zajednicama" brišu se.

Članak 3.

U članku 8. riječi: "republičkog sekretara za pravosuđe i upravu" zamjenjuju se riječi: "ministra pravosuda i uprave".

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 116-01/92-01/01

Urbroj : 5030104-92-1

Zagreb, 23. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.