Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u Upravi kontrole letenja, Ministarstva prometa i veza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke IV. stavka 2. Odluke o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 42/90 i 8/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u Upravi kontrole letenja, Ministarstva prometa i veza

I.

Koeficijenti, u smislu točke IV. Odluke o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u organima kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 42/90 i 8/91), utvrđuju se, za radnike posebnih specijalnosti na operativnim poslovima Uprave kontrole letenja Ministarstva prometa i veza u slijedećim vrijednostima:

_______________________________________________________________________________
Položajno zvanje                                    Koeficijent
_______________________________________________________________________________
1. Kontrolor letenja (zrakoplovni kontrolor) i instruktor zrakoplovne kontrole 3,0-3,6
2. Zrakoplovnotehnički savjetnik i zrakoplovnotehnički instruktor            3,0-3,6
3. Zrakoplovni meteorolog i zrakoplovni sinoptičar                   3,0-3,6
4. Viši zrakoplovnotehnički specijalist                     2,4-3,0
5. Pomoćnfk kontrolora letenja (stručni suradnik zrakoplovne kontrole)     2,4-3,0
6. Zrakoplovnotehnički specijalista                           2,4-3,0
_______________________________________________________________________________

II.

Ova odluka stupa na snagu 1. kolovoza 1992., a objavtt će se u "Narodnim novinama"

Klasa: 006 4/92-01/03

Urbroj: 5030112-92-5

Zagreb, 23. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.