Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Cres od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 i 61/91), a povodom prijedloga "Marine Cres" d. o. o. iz Cresa, Vlada Republike Hrvatske. na sjednici održanoj 23. srpnja 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju nekretnina u k. o. Cres od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja slijedeće nekretnine u k. o. Cres. nacionalizirane temeljem Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih poduzeća ("Službeni list SFRJ" broj 98/46 i 35/48): - 401 m od zkč. br. 4548/6 površine 941 m', z. u. 1226, odnosno pod novom oznakom - zkč. br. 4548/15 površine 16 m' i dio zkč. br. 7888/1 površine 395 m, ranijeg vlasnika Fatuta Matea, pok Frane; - 258 m' od zkč. br. 4872/3 površine 2025 m', z. u. 211, odnosno pod novom oznakom dio zkč. br. 7888/1 površine 258 m, nacionalizirane u 8/112 dijela ranijeg vlasnika Sabljić Antona. pok. Antona; - 517 m' od zkč. br. 4785/34 površine 820 m'. z. u. 2675. odnosno pod novom oznakom dio žkč. br. 7868/1 površine 199 m' i zkč. br. 4785/87 površine 318 m', ranijeg vlasnika Baici Rocca; - zkč. br. 4781/1 površine 243 m', z. u. 3849, nacionalizirana u 1/3 dijela ranijeg vlasnika Bravdica Josipa (m.), pok. Gašpara.

II.

Nekretnine iz točke I. ove odluke izuzimaju se radi izgradnje javne pristupne ceste i "Marine Cres" prema parcelacionim elaboratima broj 9-04/81-2 i 9-04/91-3, izrađenima u skladu s uvjetima uređenja prostora klase 350- 05/91-01 /206 od 23. travnja 1991. godine Komiteta za urbanizam. građevinarstvo i imovinsko-pravne poslove s Upravom za geodetske poslove i katastar općine Cres-Lošinj.

III.

Utvrđuje se da je "Marina Cres" d. o. o. položila sredstva za isplatu nadoknade po tržnim cijenema za nekretnine iz točke I. ove odluke i to ukupno 127.153. HRD na račun broj 33870-697-30400 kod SDK Mali Lošinj.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj: 5030115-92-185

Zagreb, 23. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.