Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Pravilnik o određivanju kazališnih djelatnika koji se smatraju umjetničkim osobljem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novIne", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90. i 53A/91) i članka 34. Zakona o kazalištima ("Narodne novine", br. 61/91), ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVlLNIK

o određivanju kazališnih djelatnika koji se smatraju umjetničkim osobljem

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se koji se kazališni djelatnict u smislu Zakona o kazalištima smatraju umjetničkim osobljem.

Članak 2.

Kazališni djelatnici koji se smatraju umjetničkim osobljem su: dramski glumci, dramaturzi, stvaraoci i animatori lutaka, operni i operetni pjevači, solisti i članovi zbora, baletni i ostali plesači, solisti i članovi baletnog zbora, zborovođe, korepetitori, baletni majstori, orkestralni solisti i članovi orkestra, voditelji glazbenog studija, instrumentalni solisti, redatelji, dirigenti, koreografi, scenografi, kostimografi, slikari, kipari, majstori rasvjete, tona i maske, majstori vlasuljari, inspicijenti i šaptači, ako su raspoređeni na ta radna mjesta prema općem aktu kazališta. Da bi se kazališni djelatnik mogao rasporediti prema st. 1. ovog članka treba da ima odgovarajuću školsku spremu (svjedodžbu, diplomu) odnosno priznat status samostalnog umjetnika od odgovarajučeg umjetničkog udruženja.

Članak 3.

Umjetničko osoblje iz članka 1. ovog pravilnika ostvaruje prava na radu i po osnovi rada u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje za zaposlene u organizacijama društvenih djelatnosti, ako Zakonom o kazalištima nije drukčije određeno.

Članak 4.

Nacionalna i druga javna kazališta dužna su usklediti svoje opće akte s ovim pravilnikom u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o kazalištima.

Članak 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-03/92-01-117

Urbroj: 532 3-3/2-92-121

Zagreb,16. srpnja 1992.

Ministar prosvjete, kulture i športa

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.