Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 5. stavka 3. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza ("Narodne novine", br. 30/92) članak 10. mijenja se i glasi: "Na dan stupanja na snagu ovoga pravilnika, domaći prijevoznici koji obavljaju međunarodni cestovni prijevoz, nastavljaju obavljati ovaj prijevoz, ali su dužni najkasnije do 15. listopada 1992. godine podnijeti zahtjev za izdavanje licence."

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/82-02/23

Urbroj: 535-01-92-2

Zagreb, 22. srpnja 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Joslp Božićević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.