Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 94. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/91 - pročišćeni tekst) ministar zdravstva, donosi

RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

I.

U Rješenju o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon ("Narodne novine", br. 9/80, 13/80. 22/81. 53/84, 36/88, 6/90, 20/91, 23/91) u odjeljku I. pod A briše se: "2. Zavod za zaštitu zdravlja grada - Zagreb". Iza rednog broja 30. dodaje se: "31. Zavod za prometnu medicinu i psihologiju prometa Zagreb".

II.

U odjeljku I. pod B iza rednog broja 49. dodaje se: "50. Zavod za zaštitu zdravlja grada - Zagreb".

III.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana nakona objave u "Narodnim novinama".

Klasa: UP/I-500-01/92-01/10

Urbroj : 534-02-15-92-3

Zagreb, 9. srpnja 1992.

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r