Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-210/1992. od 23. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske. na sjednici 23. srpnja 1992. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbacuje se zahtjev Hrvatske stranke prava da se poništi Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-VII-200/1992 od 17. srpnja 1992. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem Ustavnog suda navedenim u izreci odbačena je zbog nedopuštenosti žalba Hrvatske stranke prava, podnesena protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske: Klasa: 013-03-01/05, Ur. broj 58805-92-PZ 14 od 10. srpnja 1992. Protiv ovoga rješenja Hrvatska stranka prava podnijela je zahtjev da Ustavni sud u izreci navedeno rješenje poništi i da utvrdi da je usvojena žalba Hrvatske stranke prava od 16. srpnja 1992. glede prijave kandidata (Šilović - Đurdević) HSP za izbornu jedinicu XXII, Križevci-Vrbovec. Zahtjev nije dopušten. Ustav Republike Hrvatske, čini Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. nisu propisali mogućnost podnošenja zahtjeva protiv rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske kakav je podnesen u konkretnom slučaju. Stoga je navedeno rješenje Ustavnog suda, prema odredbi stavka 1. članka 25. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) obvezatno i izvršno. Iz ovih razloga, Ustavni sud je zahtjev odbacio Članak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske). Stavak 2. izreke rješenja temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj : U-VII-210/1992.

Zagreb, 23. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednih

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.