Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 24.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-211/1992. od 23. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na s)ednici 23. srpnja 1992. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbija se žalba Hrvatske stranke prava protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske, Klasa 013-03/92-01/05, Ur. broj 58805-92-PZ-14 od 18. srpnja 1992.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske navedenim u točki 1. izreke rješenja odbijen je zahtjev Hrvatske stranke prava da se izvrši ispravak rješenja iste izborne komisije Ur. broj: 565-92-PZ-14 od 10. srpnja 1992. na način da, se datum donošenja rješenja 10. srpnja 1992. ispravi na 13. srpnja 1992. Protiv ovoga rješenja Hrvatska stranka prava izjavila je na vrijeme žalbu ovome Sudu u kojoj ističe da je Izborna komisija dan donošenja rješenja antidatirala na 10. srpnja 1992., a da ga je u stvari donijela 13. srpnja 1992. Podnosilac žalbe nije predložio dokaze za navedenu tvrdnju. Žalba nije osnovana. Iz obrazloženja osporenog rješenja proizlazi da je Izborna komisija Republike Hrvatske navedeno rješenje donijela na 22. sjednici komisije koja je održana 10. srpnja 1992. godine. U nedostatku suprotnih dokaza navedenu činjenicu valja uzeti kao dokazanu pa je zahtjev za ispravak datuma neosnovan: Stoga su i razlozi žalbe neosnovani.

Broj : U-VII-211/ 1992.

Zagreb. 23. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.