Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Izborna komisija Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Izborna komisija Republike Hrvatske na temelju ovlaštenja iz članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnićki dom Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 39/92), na 29. sjednici održanoj 18. srpnja 1992. godine donijela je

ODLUKA

Izborna jedinica XXXIX obuhvaća sve mjesne zajednice sa područja općine Knin koje nisu obuhvaćene od redbama Zakona o izbornim jedinicama ("Narodne novine" broj 33/92 i 39/92). Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: 013-03/92-01 /05

Urbroj : 56605-92-203

Zagreb, 18. srpnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.