Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 20.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-159/1992. od 8. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 8. srpnja, 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuje se ustavna tužba M. K. iz Zagreba.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

M. K. je podnijela ovom Sudu ustavnu tužbu kojom traži da se ukine presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. Rev. 1358/91 od 16. X. 1991. Smatra da je tom presudom povrijeđeno njezino stanarsko pravo jer je nepravilno primijenjen Zakon o stambenim odnosima. Ustavni sud Republike Hrvatske nadležan je - u smislu članka 125. al. 3. Ustava Republike Hrvatske - štititi ustavna prava i slobode čovjeka i građanina. U ovom slučaju, međutim, ne postoje pretpostavke za primjenu ove ustavne odredbe. Ovo iz razloga što stanarsko pravo nije ustavno pravo. Ustav Republike Hrvatske ni jednom svojom odredbom ne jamči građanima stanarsko pravo, pa stoga to pravo ne može uživati ustavno-sudsku zaštitu. Iz navedenih razloga, primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja. Na temelju odredbe članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske riješeno je kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

Broj: U-III-159/1992.

Zagreb, 8. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Ante Jelavič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.