Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 14.07.1992 Naredba o proglašenju područja općine Bjelovar zaraženim i područja općina Križevci i Koprivnica ugroženim područjima od zarazne bolesti bruceloze životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 18/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53/A/91), ministar poljoprivrede, šumarštva i vodoprivrede donosi

NAREDBU

o proglašenju područja općine Bjelovar zaraženim i područja općina Križevci i Koprivnica ugroženim područjima od zarazne bolesti bruceloze životinja

I.

Područje općine Bjelovar proglašava se zaraženim, a opčina Križevci i Koprivnica ugroženim područjima od zarazne bolesti bruceloze (melitokokoze) životinja.

II.

Na područjima općina iz točke I. ove naredbe obvezno je serološko ispitivanje krvi svih ovaca i koza na brucelozu.

III.

Nadzor nad provođenjem ove naredbe provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava veterinarstva i organi općinske inspekcije nadležni za poslove veterinarstva.

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-1/92-1/463

Urbroj: 5258-92-1

Zagreb, 6. srpnja 1992.

Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.