Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 14.07.1992 Rješenje o izmjenama Rješenja oodređivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 20/91 - pročiščeni tekst) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

o izmjenama Rješenja oodređivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

I.

U Rješenju o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon ("Narodne novine" br. 9/80,13/80, 22/81, 53/84, 36/88, 8/90, 20/91 i 23/91) u odjeljku I. pod A. u rednom broju 30. brišu se riječi "za vozače u službi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske".

II.

U odjeljku I. pod B. u rednom broju 49. brišu se riječi "za vozače u službi Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske".

III.

Ovo rješenje stupana snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 500-01/92-01/53

Urbroj : 534-02-15-92-2

Zagreb, 30. lipnja 1992.

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.