Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 14.07.1992 OBVEZATNE UPUTE br. V
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE br. V.

Očitovanje o prihvačanju kandidature za zastupnike u Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

U prijedlogu kandidata obvezatno se navodi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj svakog predloženog kandidata te ovjereni potpis kandidata na očitovanje o prihvačanju kandidature, Ovjereni potpis na očitovanje kandidata o prihvačanju kandidature odnosi se na sve kandidate i njihove zamjenike koji se prema ovom Zakonu biraju pojedinačno u izbornoj jedinici kao i kandidate na dnevnoj listi (stranačkoj i nezavisnoj). (Članak 15. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske - "Narodne novine" br. 22/92 i 27/92).

2. Izbor zastupnika koje biraju pripadnici nacionalnih manjina u posebnim izbornim jedinicama Pripadnici mađarske, talijanske, češke i slovačke, te rusinske i ukrajinske kao i njemačke i austrijske manjine biraju po jednog zastupnika (ukupno 4) u posebnim izbornim jedinicama u kojima se bira jedan zastupnik za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (članak 23. stavak 3. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske "Narodne novine" br. 22/92 i 27/92). Izborne jedinice u kojima jednog zastupnika biraju pripadnici nacionalnih manjina i njihova područja određena su člankom 5. Zakona o izbornim jedinicama za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 33/92). Pravo pripadnika nacionalnih manjina da biraju svoje zastupnike u posebnim izbornim jedinicama pravo je, ali ne i dužnost. što znači da pripadnici nacionalnih manjina mogu; ako to žele, birati zastupnike u drugoj izbornoj jedinici po njihovom prebivalištu zajedno s ostalim biračima koji nisu pripadnici nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina ne mogu dva puta glasovati za kandidata u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan kandidat, tj. jednom u izbornoj jedinici određenoj za nacionalnu manjinu, a drugi puta u drugoj izbornoj jedinici po njihovom prebivalištu zajedno s ostalim biračima koji nisu pripadnici nacionalnih manjina. U izbornim jedinicama koje su zakonom određene za pripadnike nacionainih manjina mogu glasovati samo oni pripadnici nacionalnih manjina koji na području tih izbornih jedinica imaju prebivalište. Svi ostali pripadnici nacionalnih manjina koji imaju prebivalište izvan područja tih izbornih jedinica, glasuju kao i ostali birači koji nisu pripadnici nacionalnih manjina. Organi nadležni za vođenje popisa birača sastavit će poseban izvod iz popisa birača za izborne jedinice odnosno za biračka mjesta na kojima pripadnici nacionalnih manjina biraju jednog zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske (izvod iz popisa birača za manjine). Taj izvod sastavlja se po podacima s kojima raspolaže nadležni organ i na temelju zahtjeva građana. Za izborne jedinice odnosno za biračka mjesta na kojima jednog zastupnika biraju birači koji nisu pripadnici nacionalnih manjina, a koja se teritorijalno podudaraju s posebnim izbornim jedinicama za nacionalne manjine, sastavit će se izvod iz popisa birača iz kojeg će se izdvojiti pripadnici nacionalnih manjina koji glasuju odvojeno. Pripadniku nacionalne manjine koji ne želi glasovati u posebnoj izbornoj jedinici određenoj za tu manjinu, birački odbor kod kojeg se nalazi izvod iz popisa birača za manjinu izdat će potvrdu da birač nije glasovao. Na temelju te potvrde pripadnik nacionalne manjine moći će glasovati na biračkom mjestu prema svom prebivalištu kao i ostali birači koji nisu pripadnici nacionalnih manjina.

Klasa: 013-03/92-01/05

Urbroj: 56805-92-37

Zagreb. 1. srpnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.