Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 14.07.1992 Obvezatne upute br. VII.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 31, stavak 2. Zakona o izboru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE br. VII.

Kandidiranje Registrirane političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike u Sabor Republike Hrvatske na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta. Prijedlog potpisuje osoba koja prema statutu stranke zastupa stranku. Potpis ne mora biti ovjeren. Uz prijedlog kandidata za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske nije potrebno priložiti očitovanje potpisano od osobe koja zastupa stranku. kojom se potvrđuje da je stranka predložila kandidata u skladu sa statutom ili posebnom odlukom.

Zagreb, 3 srpnja 1992..

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.