Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 14.07.1992 Ispravak Uredbe o adminstrativnim taksama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Uredbi o administrativnim taksama, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 40 od 26. lipnja 1992. godine, te se daje

ISPRAVAK

Uredbe o adminstrativnim taksama

U članku 23. u TARIFI ADMINISTRATIVNIH TAKSA, u tar. broj 60. u točki 2. umjesto riječi "50%" trebaju ispravno stajati riječi "0,50%", U točki 3.umjesto riječi "025%" trebaju ispravno stajati riječi "0.05%o"

Klasa: 412-02/91-01/04

Urbroj: 5030116-92-17

Zagreb, 10: srpnja 1992.

Tajnik

Gordan Radin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.