Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Uredbe o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine ("Narodne novine", broj 48/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. srpnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine

I.

U Odluci o utvrđivanju općina u kojima se koriste sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine ("Narodne novine", broj 58/91) točka I. Odluke mijenja se i glasi :

"U općinama Delnice, Duga Resa, Đakovo, Gospić, Jastrebarsko, Karlovac, Nova Gradiška, Osijek, Pakrac, Podravska Slatina, Virovitica, Sinj, Sisak, Šibenik, Valpovo, Vinkovci, Zadar, Ogulin, Novska, Daruvar, Slavonski Brod.,Dubrovnik, Ploče, Otočac, Bjelovar, Grubišno Polje i Našice sredstva za subvencioniranje stanarine i podstanarine koja se koriste na način propisan Uredbom o korištenju sredstava za subvencioniranje stanarine i podstanarine ("Narodne novine", broj 48/91) doznačuju se tijelima odredenim člankom 6. navedene uredbe".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 371-04/92-01/03

Urbroj: 5030105-92-3

Zagreb, 7. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.