Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 34/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 7. srpnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

I.

Vrijednost boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta iznosi 10 HRD.

II.

Sredstva naknade se uplaćuju na poseban račun koji se vodi kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

III.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje visine naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta ("Narodne novine", broj 50/91).

IV.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-02/92-01/04

Urbroj: 5030108-92-1

Zagreb, 7. srpnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.