Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-90/1991. od 12 svibnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Ukida se odredba članka 21. stavka 2. Odluke o građevinskom zemljištu Skupštine općine Grubišno Polje ("Službeni glasnik" općine Grubišno Polje, br. 7/89 i 1/91).

2. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenom glasniku" općine Grubišno Polje.

Obrazloženje

Odredbom članka 21. stavka 2. Odluke navedene u izreci propisano je da se žalba protiv rješenja o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja u natječaju za davanje na korištenje građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, kojeg donosi nadležni općinski organ uprave na osnovi zaključka natječajne komisije, podnosi Komisiji za rješavanje pravnih stvari u II. stupnju Skupštine općine Grubišno Polje. Navedenu odredbu Odluke Sud je razmatrao povodom prijedloga Upravnog suda Hrvatske, koji smatra da je po i važećim zakonskim odredbama o toj žalbi nadležno rješavati Ministarstvo pravosuđa i uprave. Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je da je prijedlog osnovan. Prema odredbi članka 225. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, koji je u Republici Hrvatskoj preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 53/91), protiv prvostepenih rješenja organa državne uprave niže razine žalba se može izjaviti nadležnim ministarstvima, odnosno drugim nadležnim republičkim organima uprave, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Kako ni jednim zakonom nije drukčije određeno u pogledu nadležnosti za rješavanje o žalbi protiv prvostepenog rješenja o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja u natječaju za davanje na korištenje građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu, o toj žalbi nadležan je odlučivati nadležni republički organ uprave. U djelokrug kojeg republičkog organa uprave spada navedena materija određeno je u Zakonu o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 59/90, 53A/91, 61/91 i 73/91). Prema članku 11. tog Zakona, imovinsko-pravne poslove u svezi s izgradnjom i korištenjem građevinskog zemljišta obavlja Ministarstvo pravosuđa i uprave. Iz navedenog slijedi da odredba članka 21. stavka 2. Odluke nije u skladu sa zakonom. Stoga je Sud odlučio kao u izreci.

Broj: U-II-90/1991.

Zagreb, 12. svibnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.