Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-106/1991. od 16 lipnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 16. lipnja 1992. godine, donio je ovu

ODLUKU

1. Odbija se ustavna tužba I. P. iz Zagreba.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

I. P. iz Zagreba podnio je ustavnu tužbu protiv uvodno navedenog rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojom je, kao nedopuštena, odbačena revizija što ju je bio podnio protiv pravomoćne odluke Suda udruženog rada Hrvatske od 28. lipnja 1990. u svezi s prestankom radnog odnosa. Podnositelj ustavne tužbe smatra da navedeno rješenje onemogućuje zaštitu ustavnih prava pred nadležnom sudbenom vlašću te vrijeda načelo iz članka 14. stavka 2. Ustava o jednakosti svih pred zakonom, posebno zato što je, prema odredbi članka 382. stavka 4. točke 5. Zakona o parničnom postupku (koji je preuzet na temelju članka 1. Zakona o preuzimanju Zakona o parničnom postupku /"Naroslne novine", br. 53/91/ kao zakon Republike Hrvatske), revizija uvijek dopuštena u sporovima iz radnog odnosa Ustavni sud odlučio je kao u izreci polazeći od ovih razloga: Odredbom članka 18. stavka 1. Ustava jamči se pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, no time nije zajamčeno i pravo na izvanredni pravni lijek kao što je revizija. Izvanredni pravni lijekovi utvrđuju se zakonom kojim se uređuju određeni postupci, što proizlazi iz načela u članku 116. stavku 2. Ustava prema kojem se ustanovljenje, djelokrug, sastav i ustrojstvo sudova, te postupak pred sudovima, uređuju zakonom. Mjerodavni zakon u ovom slučaju je Zakon o prestanku rada sudova udruženog rada ("Narodne novine", br. 53/90), koji je u članku 1. propisao da Sud udruženog rada Hrvatske i osnovni sudovi udruženog rada prestaju radom 31. prosinca 1990., a u članku 2. stavku 3. da su u pravomoćno dovršenim predmetima pred sudovima udruženog rada do 31. prosinca 1990. dozvoljena samo ona pravna sredstva koja su bila dozvoljena u vrijeme vođenja postupka pred sudovima udruženog rada. U skladu s tom zakonskom odredbom, a imajući u vidu da pravo na izvanredni pravni lijek nije ustavno pravo, Ustavni sud je odlučio da time što su različiti zakoni o postupku pred sudovima dopaštali, ili ne dopuštali reviziju, nije povrijeđeno ustavno načelo o jednakosti svih pred zakonom. Stoga je odlučeno kao u izreci. Objava ove odluke temelji se na članku 20. stavku 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj : U-III-106/ 1991.

Zagreb, 16. lipnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.