Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-137/1992 od 24. lipnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 24. lipnja 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 140. Krivičnog zakona Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90 i 9/91).

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Ivica Žurić iz Šibenika podnio je ovom Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe navedene u izreci ovog rješenja, navodeći da je ta odredba nesuglasna odredbi članka 48. st. 1. Ustava Republike Hrvatske. Osporenom odredbom određeno je da će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine tko protupravno zauzme nekretnine ili dio nepokretne imovine u društvenom vlasništvu, odnosno da će se učinilac kazniti zatvorom od tri mjeseca do tri godine ako su zauzete nekretnine dio zaštitne šume ili druge nekretnine koje su posebno zaštićen objekt prirode. Ustavni sud Republike Hrvatske prihvatio je taj prijedlog, nalazeći da postoji opravdana sumnja u zakonitost osporene odredbe. Ustav Republike Hrvetske, proglašen 22. prosinca 1990. godine, zaista više ne pozna - kako to proizlazi iz njegova članka 48. st.1. - institut društvenog vlasništva koje je koncipirano kao društveno-ekonomski, a ne kao pravni odnos. Iz tog razloga riješeno je hao u izreci.

Broj: U-I-137/ 1992.

Zagreb, 24. lipnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.