Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 07.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-181/1992 od 3. svibnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 3. srpnja 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

Odbija se žalba Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice općine Slavonski Brod, podnesena protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske, Klasa: 013- 03/92-01/05, Urbroj: 56805-92-PP-2/92 od 30. lipnja 1992. godine.

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske odbijen je prigovor Općinskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Slavonski Brod protiv rješenja o imenovanju članova Općinske izborne komisije općine Slavonski Brod i rješenja o imenovanju članova Izborne komisije Izborne jedinice broj VII. Općinski odbor Hrvatske demokratske zajednice podnio je ovom Sudu žalbu protiv rješenja navedenog u izreci. Žalba je uložena u roku. U žalbi se ističe nezadovoljstvo osobama imenovanim u komisije, te - budući da članovi izbornih komisija i njihovi zamjenici ne moraju biti isključivo nositelji pravosudnih funkcija već to mogu biti i drugi diplomirani pravnici - navode druge osobe za drugačiji sastav ovih komisija. Žalba nije osnovana. Prema članku 20. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92) i članka 29. Zakona o izborima za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92), članovi izbornih komisija i njihovi zamjenici moraju biti diplomirani pravnici. Iz žalbenih navoda proizlazi da svi članovi i njihovi zamjenici u izbornim komisijama udovoljavaju ovom zaknskom uvjetu, a u žalbi se ne navode drugi zakonski uvjeti kojima ove osobe ne udovoljavaju. Zbog navedenih razloga žalbu je valjalo odbiti, primjenom članka 47. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske i članka 57. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske. Stavak 2. izreke ovog rješenja, temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91).

Broj: U-VII-181/1992.

Zagreb, 3. srpnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.