Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 01.07.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-99/1992. od 12. svibnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 12. svibnja 1992. godine, donio ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Uputstva za utvrdivanje prenamjene i korištenja poslovnih prostorija općine Rijeka ("Službene novine općine Rijeka", br. 1/91, 2/92 i 4/92) sa Ustavom i zakonom.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama" i u "Službenim novinama općine Rijeka".

Obrazloženje

Uputstvo navedeno u izreci ovog rješenja donijelo je Izvršno vijeće Skupštine općine Rijeka, temeljem ovlaštenja iz članka 32. Odluke o poslovnim prostorijama Skupštine općine Rijeka ("Službene novine općine Rijeka," br. 28/90). Osporenim Uputstvom utvrđuju se organ, uvjeti i način utvrđivanja prenamjene i korištenja poslovnih prostorija na kojima općina Rijeka - kako se navodi u članku 1.- ima pravo davanja u zakup.

Prijedlog za pokretanje Postupka za ocjenu suglasnosti osporenog akta sa Ustavom i zakonom podnijeli su UP "Sladis", UP"Splendid", UTP "Risnjak", UP "Slavica" i HTP "Jadran", svi iz Rijeke. Prema njihovom mišljenju ovim su aktom povrijeđene odredbe članka 14. i 23. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 6/91). Osim toga, odredbama Uputstva mijenjaju se esencijalni elementi ranije zaključenih ugovora o zakupu. Predlažu, stoga, da se pokrene postupak i osporeni akt poništi. Ustavni sud Republike Hrvatske nije nadležan da ocjenjuje osporeno Uputstvo. Osporeno Uputstvo i spomenuta Odluka o poslovnim prostorijama doneseni su radi utvrđivanja uvjeta i načina pod kojima će se u Rijeci davati u zakup ,ne sav već samo onaj poslovni prostor na koji općina ima prvo davanja u zakup. Donoseći ovo Uputstvo, Izvršno vijeće je odlučivalo kao zskupodavac, kao jedna od ugovornih stranaka, koja je javno obznanila uvjete pod kojima će svoj poslovni prostor davati ili će pak i dalje zadržati u ranije zasnovanom zakupu. Ukoliko potencijalni zakupci ne prihvaćaju uvjete zakupodavca, neće zaključiti ugovor o zakupu. Isto tako, ako postojeći zakupci ne žele prihvatiti izmijenjene uvjete zakupodavca, jer se njima vrijeđaju njihova ranijim ugovorom o zakupu stečena prava, dobit će zaštitu u redovitom sudskom postupku. Prema ocjeni ovog Suda, osporeni akt, iz navedenih razloga, nije opći akt koji djeluje prema svima i odnosi se na sve, pa ga se ne može podvesti pod pojam propisa, označenog u članku 125. alineja 2. Ustava Republike Hrvatske. To ujedno znači da Ustavni sud nije nadležan odlućivati o suglasnosti takvog akta sa Ustavom i Zakonom. Pri tome valja napomenuti da Zakon o poslovim zgradama i prostorijama "Službeni list", br. 43/65 - preč. tekst. 57/65. i "Narodne novine", br: 52/71) svojim odredbama (čl. 5, 6,46) ovlašćuje općinsku skupštinu na uređivanje određenih odnosa u oblasti korištenja poslovnog prostora. Izvan ovih, zakonom predviđenih slučajeva, općinska skupština ili njezino izvršno vijeće ne može, u ovoj oblasti, donositi propise, koji bi Ustavni sud bio nadležan ocjenjivati.

Zbog toga je primjenom članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/90) odlučeno kao u izreci.

Broj : U-II-99/1992.

Zagreb, 12. svibnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenjuje predsjednika sudac

Ante Jelavić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.