Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 27.06.1992 Odluka o izmjeni Odluke o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 53. stavak 5. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92 i 40/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu

I.

U Odluci o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu ("Narodne novine", broj 67/91) u točki I. riječi "dinarska protuvrijednost od 3.000 US dolara" zamijenjuju se riječima "HRD protuvrijednost 500USD", a broja "15 " zamjenjuje se brojkom "8".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/08

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.