Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 27.06.1992 Odluka o kamatnoj stopi na dospjele, a neplaćene carinske obveze
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 248. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A791, 33/93 i 40/92), Vlada republike Hrvatske, na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o kamatnoj stopi na dospjele, a neplaćene carinske obveze

I.

Na svotu carine i drugih pristojbi i taksi na uvezenu robu koje se naplaćuju u carinskom postupku (carinske obveze), a koje nisu naplaćene u propisanom roku, naplaćuje se i kamata u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećana za 30%.

II.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini kamata na iznos carine i drugih uvoznih pristojbi koji nije naplaćen u propisanom roku ("Službeni list SFRJ", br. 34/89).

III.

Ova odluka tupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/06

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić