Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 27.06.1992 Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 29. stavak 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91., 33/92. i 40/92.). ministar financija donosi

UPUTSTVO

o izmjeni i dopuni Uputstva o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju

1. U Uputstvu o oslobađanju od plaćanja carine za opremu koja se uvozi na osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju ("Narodne novine", br. 88/91), u točki 3. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Po osnovi uloga strane osobe u domaće poduzeće ili radnju može se uz oslobađanje od plaćanja carine uvesti najviše jedan osobni automobil svakih pet godina, osim takovih automobila namijenjenih za obavljanje registrirane rent a car djelatnosti".

2. U točki 4., točka na kraju stavka 2. zamjenjuje se zarezom, te dodaju tri nove alineje, koje glase:

"- odgovarajuća isprava kojom se dokazuje status strane osobe u Republici Hrvatskoj (strana putovnica, hrvatska putovnica s vizom o dozvoli boravka ili rada u inozemstvu i slično), odnosno status poduzeća ili druge pravne osobe stranog prava (izvod iz odgovarajućeg registra i slično),

- izvod iz sudskog registra ili odgovarajući upravni akt, kojima se dokazuje status poduzeća odnosno radnje hrvatskog prava, te

- izvod iz sudskog registra kojime se dokazuje podnošenje prijave za upis ili izvršeni upis uloga strane osobe u domaće poduzeće".

3. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/972

Urbroj: 513-07-92-1

Zagreb, 27. lipnja 1992.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.