Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 27.06.1992 Odluka o kriterijima za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na osnovi članka 50. stavka 4. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/91) guverner Narodne banke Hrvatske donosi

ODLUKU

o kriterijima za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba

1. Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za utvrđivanje blagajničkog maksimuma kod pravnih osoba.

2. Osnovni kriterij za utvrđivanje blagajničkog maksimuma je veličina pravne osobe, sukladno odredbama članka 3. Zakona o računovodstvu.

Temeljem ovog kriterija pravna osoba može odrediti blagainički maksimum najviše u svoti od:

- mala pravna osoba 30.000. - HRD

- srednja pravna osoba 100.000.- HRD

- velika pravna osoba i organizacija za osiguranje 200.000. - HRD

Sve ostale pravne osobe (u koje su uključene vojne jedinice i vojne ustanove) utvrđuju blagajnički maksimum u visini do 60.000. , osim društvenih organizacija i političkih stranaka koje blagajnički maksimum utvrđuju u visini do 30.000. - hrvatskih dinara.

Pravna osoba koja ima organizacijske dijelove dužna je u okviru blagajničkog maksimuma pravne osobe utvrditi maksimum za svaki dio. Dio pravne osobe podiže gotovinu kod jedinice Službedruštvenog knjigovodstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Služba) u kojoj vodi račun.

3. Ako ocijeni potrebnim, pravna osoba može svotu blagajničkog maksimuma koji je utvrđen po kriteriju iz točke 2. ove Odluke povećati:

- do 20% po osnovi specifičnih potreba za gotovim novcem koje proizlaze iz obavljanja registrirane djelatnosti pravne osobe,

- do 50% ako je pravna osoba udaljena od Službe, pošte i banke više od 10 km uz uvjet da je pravna osoba osigurala smještaj i čuvanje novca.

- do 10% za svaki dio pravne osobe koji ima račun u Službi.

4. Pravna osoba je dužna, uz Odluku o visini blagajničkog maksimuma, Službi dostaviti i obrazloženje kriterija temeljem kojih je maksimum utvrđen.

5. Za pravnu osobu koja ne utvrdi blagajnički maksimum, primjenjuje se blagajnički maksimum utvrđen u točki 2. ove Odluke.

6. Odluka se ne odnosi na nosioce platnog prometa, kojima blagajnički maksimum utvrđuje Služba.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 7/92.

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.