Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o kontroli obračna i naplate javnih prihoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o kontroli obračna i naplate javnih prihoda

Članak 1.

Kontrolu obračuna i naplate javnih prihoda, u okviru nadležnosti utvrđenih zakonom, obavljaju Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske i nadležni organi općina i Grada Zagreba kada je to predviđeno zakonom ili drugim propisom.

Članak 2.

Ministar financija koordinira i usmjerava rad organa iz članka 1. ove uredbe koji obavljaju poslove kontrole obračuna i naplate javnih prihoda. Na zahtjev ministra financija organi iz članka 1. ove uredbe dužni su obaviti kontrolu obračuna i naplate javnih prihoda.

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-04192-01/03

Urbroj : 5030112-92-5

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.