Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o posebnoj taksi na uvezenu robu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. lipnja 1992. godine donijela je

UREDBU

o posebnoj taksi na uvezenu robu

Članak 1.

Radi ostvarivanja usklađenih odnosa u platnoj bilanci s inozemstvom utvrđenih razvojnom i gospodarskom politikom Republike Hrvatske za odgovarajuće razdoblje, privremno se može uvesti posebna taksa na robu koja se uvozi. Vlada Republike Hrvatske određuje robu odnosno grupe roba na koje se pri uvozu plaća posebna taksa na uvezenu robu, visina takse i razdoblje za koje će se taksa naplaćivati.

Članak 2.

Sredstva ostvarena naplatom posebne takse na uvezenu robu prihod su proračuna Republike Hrvatske.

Članak 3.

Obračun, naplata i vraćanje posebne takse na uvezenu robu vrši se odgovarajućom primjenom propisa o obračunu, naplati i vraćanju carine. Odredbe Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92 i 39/92), u dijelu koji se odnosi na propisivanje odgovornosti za privredne prijestupe i prekršaje, odgovarajuće se primjenjuju i u odnosu na povrede propisa o posebnoj taksi na uvezenu robu.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje se primjenjivati točka 18. članka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republićki zakoni ("Narodne novine", br. 53/91). Propisi doneseni za izvršavanje zakona iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se do stupanja na snagu propisa za izvršenje ove uredbe, ali najduže tri mjeseca.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/05

Urbroj: 5030116-92-2

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.