Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 26.06.1992 Uredba o plaćanju doplatnih maraka Majka Božja Bistrička i Hrvatska liga protiv raka - 25 godina u unutarnjem poštanskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održsnoj 26. lipnja 1992. godine, donijela je

UREDBU

o plaćanju doplatnih maraka "Majka Božja Bistrička" i "Hrvatska liga protiv raka - 25 godina" u unutarnjem poštanskom prometu

Članak 1.

U povodu održavanja hodočašća na svetištu Majke Božje Bistričke, plaćat će se u razdoblju od 1. do 31. kolovoza 1992. godine, doplatna marka "Majka Božja Bistrička".

U povodu obilježavanja 25. godišnjice djelovanja Hrvatske lige protiv raka, plaćat će se u razdoblju od 1. do 30. studenog 1992. godine doplatna marka "Hrvatska liga protiv raka - 25 godina". Doplatne marke iz stavka 1. i 2. ovog članka plaćat će se na sve poštanske pošiljke u unutarnjem poštanskom prometu u visini od 50% nominalne vrijednosti prve stope pisma u unutarnjem poštanskom prometu.

Članak 2.

Organizacija "Caritas", Hrvatski Crveni križ i druge humanitarne organizacije oslobađaju se plaćanja doplatnih marka iz članka 1. ove uredbe.

Članak 3.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. stavka 1. ove uredbe, uplaćuje se na račun Fonda za obnovu crkava porušenih i oštećenih u ratu u Hrvatskoj.

Prihod od prodanih doplatnih maraka iz članka 1. stavka 2. ove uredbe, uplaćuje se na račun Hrvatske lige protiv raka.

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/92-02/08

Urbroj: 5030116-92-4

Zagreb, 26. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.