Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 26.06.1992 Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Puli
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, članka 34. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske i članka 87. stavka 1. Zakona o redovnim sudovima ("Narodne novine", br. 32/88 - pročišćeni tekst 16/90., 41/90.,14/91. i 66/91.), Sabor Republike Hrvatske na Zajedničkoj sjednici 26. lipnja 1992., donio je

ODLUKU

o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u Puli

Razrješava se dužnosti suca Okružnog suda u Puli danom 31. kolovoza 1992., TOMISLAV DIVIĆ, na vlastiti zahtjev, radi početka rada u odvjetništvu.

Klasa: 711-02/92-08/02

Zagreb, 26. lipnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.